Schooltijden

inloopmoment:
08.20 uur toegangsdeuren gaan open en leerlingen kunnen rustig naar hun klaslokaal 
08.25 uur belsignaal
08.30 uur start lessen


Wij werken met het "5-gelijke dagen rooster"; de kinderen gaan iedere dag van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school.
Tussen de middag eten de kinderen met hun leerkracht in hun eigen groep (15 minuten) en daarna spelen ze nog 15 minuten op het plein.
De leerlingen nemen zelf brood en drinken mee voor tussen de middag.

Na 14.00 uur kunnen de leerlingen deelnemen aan diverse naschoolse activiteiten. Hierover volgt z.s.m. meer informatie.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT