De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

We werken bij de kleuters met kletskaarten. Per blok is er een kaart, waar je als kleuterouder met uw kind thuis nog eens over kunt praten.
Hier zijn de kletskaarten per blok:
blok 1   blok 2   blok 3   blok 4   blok 5   blok 6

Ieder jaar worden er kinderen van de groepen 7 en 8 opgeleid als mediatoren. Aan het begin van het schooljaar krijgen zijn een training. 


Diploma-uitreiking Mediatoren 2023-2024

U kunt de
informatiebrieven over De Vreedzame School nog eens nalezen bij de Nieuwsbrieven onder het kopje Nieuws.

www.devreedzameschool.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT