Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school:

Privacybeleid

Vanwege de nieuwe wetgeving kunt u hier meer lezen over ons privacybeleid.
Privacyreglementen leerlingen scholengroep ProBaz 
Reglement sociale media leerlingen scholengroep ProBaz


Sponsorbeleid

Het sponsorbeleid van de school moet verenigbaar met onze pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling. Hierbij volgen we de uitgangspunten van het Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring". De toelichting op dit Convenant vindt u hier.

Jaarkalender

Alle ouders hebben net voor de zomervakantie van hun kind de jaarkalender gekregen. Klik hier voor de jaarkalender.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids die via deze link te vinden is: Schoolgids 2020-2021

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. U kunt een schoolplan verkrijgen bij de directeur van onze school.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl