Kindcentrum De Oude Vaart

Op het Kindcentrum De Oude Vaart werken basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal met elkaar samen.

De school is gesitueerd op de grens van twee wijken. Aan de ene kant de wijk ‘Triniteit’ en aan de andere kant de wijk ‘Oude Vaart’.

Het grootste aantal van onze leerlingen komt uit deze wijken. Daarnaast trekt onze school kinderen uit alle delen van de stad Terneuzen aan. Met ongeveer 210 leerlingen behoort de school tot de grotere basisscholen.

De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. Twee groepen 1/2 die een aantal dagdelen extra taalondersteuning ontvangen van een leerkracht. Vanaf groep 3 zijn het enkele groepen die, afhankelijk van de groepsgrootte, gedeeltelijk of geheel bemand worden door meerdere leerkrachten. Dit heet Co-teaching.


Onze school is aangesloten bij de Vereniging BSOS (=Basisscholen onderwijs schipperskinderen www.bsos.nl). Dit betreft het Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters (www.lovk.nl). Deze kleuters worden geïntegreerd in onze kleutergroepen. De ligplaatsschool De Groene Zwaan is gehuisvest in onze school.

In het schoolgebouw is tevens gevestigd: een Kinderdagverblijf (KDV), een Peuterspeelzaal en een Buitenschoolse opvang (BSO). Deze worden verzorgd door de Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen: zie www.kinderopvangzvl.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl