Kindcentrum De Oude Vaart

Op het Kindcentrum De Oude Vaart werken basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal met elkaar samen.

De school is gesitueerd op de grens van twee wijken. Aan de ene kant de wijk ‘Triniteit’ en aan de andere kant de wijk ‘Oude Vaart’.

Het grootste aantal van onze leerlingen komt uit deze wijken. Daarnaast trekt onze school kinderen uit alle delen van de stad Terneuzen aan. Met ruim 200 leerlingen behoort de school tot de grotere basisscholen.

De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. Afhankelijk van de groepsgrote zijn alle groepen gedeeltelijk of geheel bemand door meerdere leerkrachten en/of onderwijsassistenten. Dit heet Co-teaching. Onze jongste kleuters starten in een peuter-kleutergroep. Binnen deze kleine, overzichtelijke aanvangsgroep sluiten peuters van bijna 4 en hun juf, vier ochtenden per week aan, om samen te leren en te ontwikkelen. 

 Onze school is aangesloten bij de Vereniging BSOS (=Basisscholen onderwijs schipperskinderen www.bsos.nl). Dit betreft het Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters (www.lovk.nl). Deze kleuters worden geïntegreerd in onze kleutergroepen. De ligplaatsschool De Groene Zwaan is gehuisvest in onze school.

In het schoolgebouw is tevens gevestigd: een Kinderdagverblijf (KDV), een Peuterspeelzaal en een Buitenschoolse opvang (BSO). Deze worden verzorgd door de Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen: zie www.kinderopvangzvl.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT